F.A.Q.

Kto bude mojím zamestnávateľom?

V prípade, že budeš vo výberovom procese úspešný, kontrakt podpisuješ so zahraničným recruiterom kontrakt, za vopred dohodnutých podmienok. ELLA animation v tomto vzťahu figuruje ako sprostredkovateľ práce. Avšak, každý úspešný kandidát môže počítať s podporou od ELLA animation nielen počas dohadovania kontraktu, ale aj počas výkonu animátorskej práce v zahraničí.

Kedy a aké poplatky zaplatím ELLA animation za jej šlužby?

Kým nezíkaš prácu, neplatíš ELLA animation ani cent. Poplatok za sprostredkovanie práce platíš až po podpise kontratku so zahraničným partnerom. Tento poplatok zahŕňa aj víkendové školenie „Animátor voľného času“, ktoré je fakultatívne. Celková výška poplatku za sprostredkovanie práce pre jedného kandidáta je 250 EUR.

S akým platom môžem pri práci animátora počítať?

Priemerný plat animátora nováčika je vo výške 45O EUR mesačne. Vyška platu animátora so skúsensoťami respektíve animátora, ktorý dipsonujeme nejakými nobvyklými schopnosťami môže dosahovať aj viac ako dvojnásobok základného animátorského príjmu.

Ako môžem postupovať, ak by mi získaná práca animátora nevyhovovala?

Každý kandidát má právo kontrakt, ktorý mu je ponuknutý odmietnuť. Doba, ktorú má kandidát na rozmyslenie je rôzna v závislosti od zahraničného partnera. Pokiaľ zistíš, že Ti práca animátora nevyhovuje, až po nástupe na konkrétny post, podmienky za akých môžeš z práce odísť stanovuje kontrakt, ktorý pred sézonou podpíšeš. Spravidla sa dá povedať, že Ti nebudú priznáné niektoré výhody, ktoré kontrakt ustanovuje. Medzi takétho výhody platí napríklad preplatenie cestovných nákladov spojených s nástupom respektíve odchodom z práce.

Budem si musieť uhradiť poistenie a cestovné náklady?

Zjednodušene povedané, nie. Ak to rozmeníme na drobné, tak poistenie je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a jeho náklady znáša Tvoj zamestnavateľ. Pokiaľ ide o cestovné náklady, znáša ich taktiež zamestnavateľ, avšak iba v prípade, že dodržíš podmienky kontraktu.

S akými nákladmi môžem počítať počas animátorskej práce?

Práca animátora Ti neprináša žiadne vedľajšie náklady, práve naopak, Tvoje bežné životné náklady akými sú náklady na stravu či ubytovanie Ti odpadávajú, pretože zamestnavateľ Ti zabezpečuje nielen ubytovanie, ale aj pitný režim a stravu počas celého dňa a to nielen v dňoch keď pracuješ, ale aj v dňoch pracovného voľna.

S akou podporou od ELLA animation môžem počítať?

Našu podporu máš (v prípade Tvojho záujmu) už počas prípravy na konkurz, v podobe potrebných informácií či prípravného kurzu, ktorý organizujeme podľa miery záujmu o takýto kurz. Samozrejmosťou je podpora kandidáta počas kastingov, či osobných pohovorov, v podobe dobrej rady či usmernenia. Dôležitú úlohu zohrávame najmä počas dohadovania kontraktov jednotlivých kandidátov, ako aj počas výkonu animátorskej práce v zahraničí, najmä ak sa dostaneš do nejakých nečakaných ťažkostí.

Ako mám postupovať, ak chcem byť animátorom/animátorkou?

Zjednodušene povedané, vyplň dotazník a my sa Ti ozveme. Ak spĺňaš aspoň základné predpoklady na to, aby si mohol pracovať ako animátor, pozveme Ťa na jeden z naších kastíngov alebo abslovuješ pohovor s jedným z nášho tímu.

Aké sú základné podmienky, ktoré musím spĺňať, aby som mohla/mohol byť animátorkou/animátorom?

Dôležitými atribútmi sú jazyková vybavenosť a možnosť odpracovať niekoľko mesiacov v zahraničí. Viac o tom ako by mal vyzerať ideálny kandidát na prácu animátora sa dočítaš v sekcii Vhodný kandidát na pozíciu animátora (preklik)

V čom spočívajú výhody spolupráce s ELLA animation?

usp

Môžem si vybrať krajinu a pozíciu, na ktorej budem pôsobiť?

Pokiaľ preferuješ konkrétnu krajinu, budú Tvoje požiadavky samozrejme zohľadnené, pokiaľ to bude možné. Avšak pokiaľ chceš ísť iba do jednej konkrétnej krajiny a prácu v iných krajinách odmietaš, Tvoje šance na získanie práce to výrazne znižuje. V prípade ak preferuješ určitú pozíciu, je pravdepodobné, že Ťa na túto pozíciu predurčujú aj Tvoje schopnosti, je preto viac ako pravdepodobné, že v prípade, že vo výborovom procese uspeješ, dostaneš sa na pozícu, ktorú preferuješ.

CHCEŠ UŽ TOTO LETO PRACOVAŤ PRI MORI?

VYPLŇ DOTAZNÍK A MY SA TI OZVEME.