VŠETKO O ANIMÁCII

Táto sekcia poskytuje vhľad do sveta práce animátora.

 

Predstavuje náplň jeho práce a približuje rôzne oblasti jeho práce. Po preštudovaní tejto sekcie by si mal získať najzákladnejšiu predstavu o tom,kto sa na prácu animátora hodí, čo sa od neho očakáva a čo mu to môže priniesť.

 

Príjemné čítanie!

DRUHY ANIMÁTOROV

V hoteloch zväčša pôsobia celé animačné tímy, v ktorých sú animátori rôzne zameraní, podľa potrieb konkrétneho hotela.

Spravidla sa skladajú z nasledujúcich druhov animátorov, ktoré sa môžu v závilosti od hotela drobne odlišovať.

DETSKÝ ANIMÁTOR

DETSKÝ ANIMÁTOR

Tvorí a organizuje program a zaujímavé aktivity pre detskú klientelu hotela. Jeho zázemím je klubom pre deti, ktoré sa podľa veku návštevníkov označujú ako MINIKLUB (4-8 rokov), MAXIKLUB (8-12 rokov)a JUNIOR KLUB (12-16 rokov). Okrem denného programu, v ktorom býva zvykom obedňajšia prestávka, sa s deťmi animátori stretávajú aj na večernej MINIdiskotéke.
ŠPORTOVÝ ANIMÁTOR

ŠPORTOVÝ ANIMÁTOR

Jeho úlohou je motivovať, zabávať a usmernovať ľudí pri športové animačné aktivitách. Očakáva sa znalosť základných pravidiel tradičných športových disciplín (volejbal, futbal, stolný tenis, šípky, boccia, minigolf, streľba z luku, vodné polo a iné). Veľmi žiadanou je schopnosť viesť aerobikové cvičenia (vo vode i na suchu), cvičenia jógy, pilates či ranné rozcvičky.
TANEČNÝ ANIMÁTOR

TANEČNÝ ANIMÁTOR

Svoje nadštardné tanečné schopnosri a talent, ktoré sa od tohto druhu animátora vyžadujú, môže zúžitkovať pri vedení pravidelných denných tanečných kurzov pre hotelovú klientelu ako aj počas večerných kutúrnych programov. Vítaná je znalosť rôznych tanečných štýlov, ako aj profesionálne zameranie na konkrétny jeden štýl.
ALLROUND ANIMÁTOR

ALLROUND ANIMÁTOR

Animátor s veľmi komplexnou náplňou práce. Mal by byť dostatočne zručný a flexibilný na to, aby dokázal zvládať aktivity spájané so všetkými vyššie spomínanými druhmi animátorských pozícií.

NÁPLŇ PRÁCE ANIMÁTORA

Animačná práca sa spája s dlhým pracovným dňom. Pre ilustráciu slúži harmonogram pracovného dňa animátora.

9:00 Raňajky v hoteli
9:30 Stretnutie animačného tímu (plánovanie dňa a rozdeľovanie úloh)
10:00 – 12:30 Dopoludňajšie animačné aktivity
12:30 „Pool games“ – hry pri bazéne a zakončenie dopoludňajších aktivít spoločným klubovým tancom
12:45 Obed, počas ktorého sa počíta s kontaktom s hosťami
13:15 – 14:15 Voľno
14:30 – 17:00 Popoludňajšie animačné aktivity
17:00 – 19:00 Voľno, alebo príprava večerného programu
19:00 – 19:30 Vítanie hostí na večeri, pozývanie ich na večerný animačný program
19:30 – 20:00 Večera, počas ktorej sa počíta s kontaktom s hosťami
20:00 – 20:30 Detská diskotéka
20:30 – 21:00 Príprava večerného programu
21:00 – 22:30 Večerný program
22:30 Večerný kontakt s hosťami, alebo diskotéka
00:00 Koniec animačného dňa

ČO TI PRÁCA ANIMÁTORA PRINESIE?

Aktívne strávené leto pri mori

Nadštandardný zárobok (vďaka absencii nákladov na stravu či ubytovanie)

Získaš prácu, ktorá sa môže stať Tvojím hobby

Pozitívnu a dynamickú pracovnú atmosféru

Lekcia pre Tvoju samostatnosť

Nové priateľstvá

Komunikáciu v cudzom jazyku

Zlepšenie Tvojich sociálnych zručností

SI VHODNÝ KANDIDÁT NA POZÍCIU ANIMÁTORA?

Okrem hlavnej podmienky, ktorou je dosiahnutý vek 18 rokov, sa od Teba očakávajú osobnostné črty, ktoré tvoria základný predpoklad na to, aby Ťa práca animátora napĺňala, respektíve aby si bol pridanou hodnotou pre klientelu hotela v ktorom budeš pracovať.

 

Správny animátor je preto:

aktívny a energický

bezprostredný a trpezlivý

má rád prácu s ľuďmi

spoločenský a komunikatívny

má rád prácu s deťmi

zaujíma sa o šport

má príjemné vystupovanie

a hlavne je zodpovedný, slušný a dochvíľny

CHCEŠ UŽ TOTO LETO PRACOVAŤ PRI MORI?

VYPLŇ DOTAZNÍK A MY SA TI OZVEME.